Algeria, Sahara Desert
2009
Colour Print on cotton paper
72" X 108" Limited edition of 3
40" X 60" Limited edition of 8
30" X 45" Limited edition of 15
20" X 30" Limited edition of 25